Noteikumi

MARENCE ir izstrādājusi Noteikumus, lai informētu Jūs, Klientu, kurš izmanto vai vēlas izmantot mūsu Pakalpojumus un iegādāties mūsu piedāvātos Produktus, par mūsu Pakalpojumu lietošanas noteikumiem.

 

Noteikumos aprakstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem mēs uzturam un nodrošinām Mājaslapas darbību, distances līguma un piegādes noteikumi, mūsu piedāvāto Produktu iegādes un atgriešanas nosacījumi, kā arī cita ar MARENCE sniegto Pakalpojumu un piedāvāto Produktu saistīta informācija.

 

Ja vēlaties ar mums sazināties, Jūs varat atrast mūsu kontaktinformāciju Noteikumu 11. punktā.

 

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

 • Klients (-i), Jūs – persona, kura izmanto MARENCE Pakalpojumus
 • Kompetentā iestāde – valsts vai pašvaldību iestāde, kur Klients var vērsties savu tiesību aizsardzībai
 • Līgums – distances līgums, kas noslēgts starp MARENCE un Klientu par Produktu un/ vai Dāvanu kartes iegādi
 • MARENCE, mēs – SIA MARENCE, reģistrācijas numurs 42103080197, juridiskā adrese Dārznieku iela 42, Ķekava, Latvija, LV-2123
 • Mājaslapa – tīmekļa vietne www.marence.com
 • Noteikumi – šie MARENCE sniegto Pakalpojumu noteikumi
 • Pakalpojums (-i) – jebkura MARENCE veiktā darbība mūsu uzņēmējdarbības ietvaros, tai skaitā lai piedāvātu Produktus un/ vai Dāvanu kartes Klientam, nodrošinātu Līguma izpildi, kā arī izveidotu un uzturētu Profilu
 • Personas dati – Klienta personas dati un cita informācija, kas nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai un citiem mērķiem saskaņā ar Privātuma politiku, un ko Klients ir tiešā vai netiešā veidā sniedzis mums
 • Piegādātājs – MARENCE sadarbības partneris, kas nodrošina Jūsu pasūtīto Produktu piegādi
 • Privātuma politika – MARENCE izstrādātā Privātuma politika, kas nosaka Personas datu apstrādes noteikumus
 • Produkts (-i) – MARENCE ražotie un Mājaslapā piedāvātie sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļi un bioaktīvie produkti
 • Profils – Mājaslapā izveidots Klienta profils
 • Trešā persona – jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas iesaistīta Pakalpojuma sniegšanā Klientam (piemēram, pasta pakalpojumu sniedzēji)

 

2. MARENCE PRODUKTI

Mēs piedāvājam sejas un ķermeņa kopšanas produktus un bioaktīvos Produktus, ko Jūs varat iegādāties Mājaslapā sadaļā Veikals. Produktu sortimentu, daudzumu, svaru un izmēru Jūs varat apskatīt un pasūtīt attiecīgā Produkta Mājaslapas sadaļā.

 

Mājaslapā ievietotajiem Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme, un saņemtā Produkta iepakojuma krāsu nianses var atšķirties no tā, kas redzams Mājaslapā.

 

Mājaslapā ievietotā un pieejamā informācija un saturs, tai skaitā, bet ne tikai, Produkti un to nosaukumi, preču zīmes, logotipi, grafiskās zīmes, attēli, video un skaņas ieraksti, ir MARENCE vai mūsu sadarbības partneru īpašums un tiek aizsargāts saskaņā ar tiesību aktiem, kas nosaka intelektuālā īpašuma, autortiesību un prečzīmju izmantošanu. MARENCE prečzīmes izmantošana nav atļauta bez rakstiskas MARENCE atļaujas.

 

3. REĢISTRĀCIJA MĀJASLAPĀ

Klienta Profila izveide nav obligāta, lai varētu iegādāties MARENCE Produktus, tomēr tas var padarīt Jūsu iepirkšanos ērtāku un patīkamāku.

 

Lai varētu Mājaslapā ērtāk iegādāties MARENCE piedāvātos Produktus un Dāvanu kartes, Jūs varat reģistrēties Mājaslapā, izveidot savu Profilu un saglabāt Produktu piegādes adresi un norēķinu informāciju Profils tiks izmantots kā saziņas kanāls starp Jums un MARENCE, lai tiktu noslēgts distances līgums par Produktu iegādi saskaņā ar Noteikumiem un attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.

 

Profila izveidei nepieciešama e-pasta adrese, un Jums būs jāizveido pieslēgšanās parole, kas aizsargās Profilu no neatļautas piekļuves. MARENCE patur tiesības jebkurā brīdī bloķēt Profilu vai liegt pieeju tam, ja rodas aizdomas par šo Noteikumu pārkāpumiem vai neatļautu piekļuvi Profilam. Ja Jums rodas aizdomas, ka Jūsu Profila parole ir kļuvusi pieejama Trešajām personām, varat nomainīt Profila paroli vai lūgt mūs bloķēt piekļuvi Profilam un izsniegt jaunu paroli. Lai varētu izmantot šīs tiesības, MARENCE var Jums pieprasīt sniegt informāciju, kas apliecina Jūsu identitāti un konkrētā Profila īpašnieka statusu.

 

Reģistrēties Mājaslapā un izveidot savu Profilu varat šeit.

 

4. PRODUKTU IEGĀDE

Produktu iegāde un Līguma noslēgšana tiek veikta MARENCE interneta veikala Mājaslapā. Produktu iegāde ar mērķi tos pārdot tālāk vai īstenot kādas citas biznesa intereses nav atļauta.

 

Pasūtījuma veikšanas procesa ietvaros MARENCE nodrošina Jums iespēju pārskatīt un mainīt Produktus un/ vai to daudzumu un Dāvanu kartes summu, ko Jūs vēlaties iegādāties. Pirms veicat pasūtījumu, pārbaudiet katra sevis izvēlētā Produkta daudzumu, svaru un izmērus, lai veiktu Jūsu vēlmēm atbilstošu pasūtījumu.

 

Maksājumu par Produktiem un/ vai Dāvanu karti Jūs varat veikt šādos veidos:

 • ar maksājuma karti;
 • izmantojot PayPal;
 • ar pārskaitījumu.

 

Ar brīdi, kad Jūs apstiprināt pasūtījumu, nospiežot uz “[Apstiprināt pirkumu/ Apstiprināt pasūtījumu]”, Jūs apņematies iegādāties un veikt samaksu par Produktiem, ko esat izvēlējies iegādāties, un Produktu piegādi.

 

Ja maksājums ir veikts ar maksājumu karti vai izmantojot PayPal, Jūs saņemsiet MARENCE apstiprinājumu, ka Jūsu pasūtījums ir saņemts un tiek apstrādāts, kā arī rēķinu. Ja maksājums ir veikts ar pārskaitījumu, Jūs saņemsiet MARENCE apstiprinājumu, ka Jūsu pasūtījums ir saņemts. Pēc pārskaitījuma veikšanas Jūs saņemsiet MARENCE apstiprinājumu, ka pirkums ir veikts un tiek apstrādāts, tāpat arī pēc apmaksas veikšanas saņemsiet rēķina apstiprinājumu.

 

5. CENU POLITIKA

Visas Produktu cenas norādītas eiro (EUR) valūtā un norādītas kopā ar PVN un/ vai citiem piemērojamajiem nodokļiem un nodevām. Papildus Produkta cenai, kas norādīta Mājaslapā, var tikt piemērota maksa par Produkta piegādi.

 

Maksa par piegādi aprēķināta, ņemot vērā Jūsu norādīto Produkta piegādes adresi. Maksa par piegādi aprēķināta un norādīta, pirms Jūs apstiprināt pasūtījumu un veicat samaksu par konkrēto pasūtījumu. Ja maksa par piegādi nevar tikt precīzi aprēķināta pirms pasūtījuma veikšanas, mēs Jūs par to informēsim.

 

Produktu un piegādes maksas samaksa var tikt veikta Mājaslapā ar maksājuma karti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron), caur PayPal vai ar pārskaitījumu uz MARENCE konta numuru, kas norādīts apstiprinājuma e-pastā, ko MARENCE pēc pasūtījuma apstrādes nosuta uz Jūsu e-pasta adresi. Apstiprinājuma vēstule sagatavota elektroniskā veidā un derīga bez paraksta.

 

6. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Lai mēs varētu nodrošināt savu Pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā uzturēt Profilu, un noslēgt un izpildīt Līgumu, mēs apstrādājam Jūsu Personas datus. Informācija par MARENCE veikto Klientu Personas datu apstrādi ir pieejama Privātuma politikā.

 

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Jums ir tiesības 14 dienu laikā, neminot iemeslu, atteikties no saņemtajiem Produktiem. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad mēs esam piegādājuši Produktu uz pasūtījumā norādīto piegādes adresi (ja Produkti tiek piegādāti atsevišķi, tad termiņš sākas no dienas, kad ir piegādāts pēdējais Produkts). Jūsu ērtībai Noteikumu 10. punktā ir pievienota atteikuma veidlapa, taču tās izmantošana nav obligāta.

 

Atteikuma tiesības Jūs varat izmantot, nosūtot mums paziņojumu ar savu lēmumu izmantot atteikuma tiesības vēstules vai e-pasta veidā (MARENCE kontaktinformācija norādīta Noteikumu 9. punktā). Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs nevarēsiet izmantot minētās atteikuma tiesības, ja būsiet atvēris iepakojumu Produktam, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

 

Ja jūs atteiksieties no saņemtajiem Produktiem, mēs ieskaitīsim atpakaļ no Jums saņemtos maksājumus saistībā ar Produktiem, ko esat atdevis. Pārskaitījums tiks veikts uz bankas kontu, no kura tika veikta samaksa par Produktiem, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu izmantot atteikuma tiesības.

 

Jums ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no Produktiem, nosūtīt Produktus uz MARENCE adresi, kas norādīta Noteikumu 9. punktā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

 

MARENCE patur tiesības aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši Produktus atpakaļ.

 

Naudas atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu naudas atmaksu netiks iekasēta nekāda papildu maksa. Lejuplādēt atteikuma veidlapu.

 

8. MARENCE TIESĪBAS, ATBILDĪBA UN CITI JAUTĀJUMI

MARENCE patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Klientam, ja rodas pamatotas aizdomas vai ir gūti pierādījumi tam, ka Klients ir pārkāpis vai pārkāpj Noteikumus.

 

MARENCE nav atbildīga par Līguma neizpildi vai Pakalpojuma nesniegšanu tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kas radušies ārpus mūsu saprātīgas kontroles un nepārvaramas varas.

 

Jebkādi strīdi, domstarpības vai nesaprašanās saistībā ar Līgumu un/vai Pakalpojumiem, MARENCE un Klients risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja minētās domstarpības nevar tikt risinātas pārrunu ceļā, Jūs varat vērsties piekritīgās jurisdikcijas tiesā vai Kompetentā iestādē.

 

Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Noteikumos, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Noteikumu versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Noteikumu versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc publicēšanas Mājaslapā.

 

9. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ar mums var sazināties, izmantojot kādu no šiem veidiem:

adrese: Dārznieku iela 42, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Latvija, LV-2123;

e-pasta adrese: marence@marence.com.

 

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS VEIDLAPA

Zemāk ir pievienota veidlapa, ko Jūs varat aizpildīt un nosūtīt mums, ja vēlaties atteikties no Līguma par Produktu iegādi, kas noslēgts starp Jums un MARENCE.

Atteikuma veidlapa (paraugs)

Noteikumu aktuālā versija: 10.11.2020